Inspiratie Dromen Cafe

> log in

> registreer

Privacy Statement, cookie policy en gebruiksvoorwaarden

Bescherming persoonsgegevens

Vraagelkaar biedt een vraag- en aanbodsite waarop je over en weer vragen kunt stellen. Je kunt iets voor elkaar doen en zo iets voor elkaar betekenen. Dat kan alleen of in groepsverband. Wij hechten veel waarde aan jouw vertrouwen in Vraagelkaar en doen er alles aan om dat te respecteren. Vraagelkaar gebruikt jouw gegevens om te zorgen dat anderen jouw aanbod, vragen en/of berichten kunnen zien. Je kunt zelf instellen wie welke vraag mag zien en/of de vraag openbaar is en binnenkort ook welke e-mails en notificaties je van ons wilt ontvangen.

Daarnaast kun je altijd je gegevens zien en aanpassen door in te loggen en naar je account pagina te gaan. Je hebt het recht ons te verzoeken je inzage te verlenen in je persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Een verzoek om inzage en/of correctie kun je ook richten aan vraag@vraagelkaar.nl en/of Eurosingel 50, 8253 EB Dronten. Als je jonger bent dan 16 jaar, dienen dergelijke verzoeken en aanpassingen te worden gedaan door je ouder (/verzorger). De reactie zal dan ook worden gestuurd naar je ouder (/verzorger).

Wijzigingen

Wij kunnen deze privacy/cookie policy/gebruiksvoorwaarden steeds aanpassen. De aanpassingen zijn met onmiddellijke ingang van kracht na plaatsing. Wij raden jou aan om regelmatig van dit document kennis te nemen.

Inloggen via social media

Je kunt op Vraagelkaar inloggen en registeren via social media, zoals Facebook en Google. Daardoor krijgt Vraagelkaar toegang tot jouw persoonsgegevens. Je kunt - als je dat wilt - jouw contacten van social media sites uitnodigen om zich te registeren op Vraagelkaar. Op het gebruik van deze social media zijn de (algemene) voorwaarden en/of privacy policies van die partij van toepassing.

Cookies

Voor het gebruik van Vraagelkaar gebruiken wij cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De cookie laat toe dat uw browser vervolgens wordt herkend bij herhaald bezoek aan de website. Dat is voor functionele doeleinden: om het navigeren en het inloggen op vraagelkaar te vergemakkelijken. Er wordt tijdens jouw sessie slechts een cookie geplaatst. Deze is nodig om de gegevens over jouw huidige sessie te bewaren, zoals jouw vragen en berichten.

Feedback, klachten en opmerkingen

Persoonsgegevens die wij van jou binnenkrijgen in verband met mogelijke feedback, klachten en/of opmerkingen gebruiken wij uitsluitend voor de afhandeling daarvan.

Correspondentie

Voor uw veiligheid en om misbruik te voorkomen zijn e-mailadressen afgeschermd. Reacties op vraag en aanbod, en eventuele vervolgberichten tussen vrager en bieder, worden via de servers van Vraagelkaar verzonden.

Gebruiksvoorwaarden

Veilig gebruik

Vraagelkaar gaat uit van de goede intenties van mensen. Zij kan echter niet uitsluiten dat er ook mensen met andere intenties willen deelnemen. Vraagelkaar is niet verantwoordelijk voor de eventuele uitwisseling van diensten tussen vragers en bieders. Vraagelkaar kan daardoor geen enkele controle uitoefenen op de kwaliteit, de veiligheid of de legaliteit van de aangeboden diensten en de bevoegdheid van de aanbieder. Wij stimuleren vooral het gebruik van Vraagelkaar binnen bekende kring. Echter je kan ook onbekende leden van Vraagelkaar vragen stellen en iets aanbieden. Wij adviseren je om geen gevoelige informatie en/of persoonsgegevens met derden te delen.

Het kan evenwel voorkomen dat jij twijfelt aan de goede intenties, of dat je het gevoel hebt dat iemand de gebruiksvoorwaarden niet naleeft. Je kunt dit dan aan ons melden. Als jij vindt dat bepaalde content verwijderd dient te worden en/of een account dient te worden afgesloten kun jij ons dat ook melden, bijvoorbeeld omdat er onrechtmatig gehandeld zou worden, of dat jouw rechten geschaad zouden worden en/of zijn. Let er op dat het kan voorkomen dat wij pas overgaan tot verwijderen en/of afsluiten als wij van jou een vrijwaringsverklaring hebben verkregen.

Jij bent als gebruiker verplicht je op een normale manier te gedragen en je dient jezelf te onthouden van handelingen welke onrechtmatig zijn en/of belangen van andere gebruikers kunnen schaden. Wij hebben altijd het recht jouw account te sluiten zonder opgaaf van reden en zonder gehouden te zijn om je schadeloos te stellen.

Veilig gebruik door jongeren en scholieren

Scholieren en jongeren onder de 16 jaar mogen uitsluitend deelnemen na toestemming van hun docent, ouders en/of verzorgers. Zij mogen daarna uitsluitend vragen beantwoorden binnen hun eigen netwerk en geen openbare vragen beantwoorden zonder toestemming van de docent, ouders en/of verzorgers. Geef altijd aan je docent, ouders en/of verzorgers aan wat je voor wie gaat doen en betrek hen bij jouw activiteiten op Vraagelkaar.

Beveiliging

Wij nemen diverse technische en organisatorische maatregelen, zoals de versleuteling van wachtwoorden om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van niet-geautoriseerde toegang, niet-geautoriseerde bekendmaking of anderszins onrechtmatige verwerking, maar niets is perfect, zoals je waarschijnlijk weet; wij kunnen dus niets garanderen. Let er op dat jij er zelf voor verantwoordelijk bent om jouw computer en/of apparatuur adequaat te beveiligen, en dat jij er zelf voor verantwoordelijk bent dat jij jouw inloggegevens niet met derden deelt.

Aansprakelijkheid

Vraagelkaar is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van deze web applicatie of uit de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Vraagelkaar is niet verantwoordelijk voor schade en/of diefstal die voortvloeit uit het bezoeken van een Vraagelkaarcafé©. Door deze webpagina's te gebruiken stem je in met deze gebruiksvoorwaarden in het algemeen en met deze beperking van de aansprakelijkheid in het bijzonder. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten of aanspraken ontleend worden. De web applicatie en alle onderdelen ervan, met uitzondering van externe links, zijn eigendom van Vraagelkaar. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken of te gebruiken zonder toestemming van Vraagelkaar.

Een enkele keer komt het voor dat iemand die deel uitmaakt van Vraagelkaar team een vraag of een aanbod doet of een vraag of een aanbod van een lid op persoonlijke titel beantwoordt. Vraagelkaar juicht dit enthousiasme van harte toe. Vraagelkaar is echter niet aansprakelijk voor eventuele schade die hier uit voortvloeit.

Heb je nog vragen of opmerkingen?

Laat het ons weten en stuur een mail naar vraag@vraagelkaar.nl
Alle correspondentie met Vraagelkaar BV graag richten aan het mailadres.
Vraagelkaar BV
vraag@vraagelkaar.nl
Eurosingel 50, 8253 EB Dronten.