Inspiratie Dromen Cafe

> log in

> registreer

De stichting heeft ten doel:

Mensen met elkaar te verbinden ter vergroting van hun sociale netwerk en hen te stimuleren en te leren elkaar praktisch en sociaal te ondersteunen op basis van hun eigen kracht en zodoende hun levensgeluk te vergroten. Het bereiken van kwetsbare mensen om hen te laten deelnemen aan de beweging van de sociale onderneming Vraagelkaar (www.vraagelkaar.nl) en hen zodoende actief hun netwerk te laten vergroten

De stichting tracht dit te bereiken door:

  • het organiseren van projecten, evenementen, activiteiten en/of bijeenkomsten; het verstrekken van informatie en/of advies met name door gebruikmaking van verschillende beschikbare vormen van media;
  • het werven van fondsen;
  • samen te werken met diverse organisaties en instellingen;

Beleidsplan:

Stichting Vrienden van Vraagelkaar steunt de leden van de sociale beweging. Het bestuur van de stichting brengt de doelen van de stichting onder de aandacht en ontvangt hier geen salaris voor. De stichting financiert activiteiten voor ouderen en kwetsbare mensen die niet gefinancierd worden uit reguliere middelen en zonder steun niet zouden kunnen plaatsvinden. Denk aan de financiering van:

  • een VraagelkaarcafĂ©, deze is gratis toegankelijk voor de deelnemers;
  • het aanbieden van een gratis lunch of high tea tijdens VraagelkaarcafĂ©s;
  • het kopen van materialen voor de verschillende workshops;
  • kaartjes voor leden van Vraagelkaar die een kwetsbare lid en/of oudere meenemen op een cultureel uitstapje zoals het theater, de bioscoop etc. en die niet in staat zijn hun eigen kaartje te financieren;
  • vervoer van leden die het zelf niet kunnen betalen en daardoor niet kunnen meedoen aan activiteiten;
  • een bloemetje of een kaartje voor leden die wel wat aandacht kunnen gebruiken.

Ons steunen?

Wil jij bekendheid geven aan de stichting? Wij geven graag meer informatie over de mogelijkheden.

Wil jij ons financieel steunen? Je kunt een donatie doen op bankrekening: NL90 TRIO 0338464301 Tnv Stichting Vrienden Van Vraagelkaar. Onze ANBI-gegevens kunt u vinden op deze pagina.

			ANBI-gegevens:

			Naam: Stichting Vrienden Van Vraagelkaar
			KvK-nummer: 65493303
			RSIN: 8561.34.661.
			Opgericht: 3 maart 2016
			Postadres: Eurosingel 50, 8253EB Dronten.
			Bestuur:
			Voorzitter: Hessielle van Dam
			Secretaris: Ellis Meenks
			Penningmeester: Lilian Tieman